קופות גמל/פנסיה

קופות גמל ופנסיה

קופות גמל ופנסיה נועדו לאפשר לשמור על איכות החיים ולספק ביטחון כלכלי במקרה אסון, חו”ח ובמקרה פרישה לגמלאות.

קרן הפנסיה היא תכנית ביטוח הדדית הנשענת על תקנון הניתן לשינוי.

יש להבחין בין קרנות פנסיה וותיקות, אשר מ- 1995 לא ניתן להצטרף אליהן,  והזכויות בהן נקבעו במסגרת הרפורמה להבראת קרנות פנסיה (תקנון אחיד), לבין קרנות הפנסיה החדשות, הפועלות במתכונת של איזון אקטוארי ואמורות לעדכן את הזכויות בעתיד על-פי השינויים בתוחלת החיים. 

הקרן נועדה לתת פתרונות לשלושה מתביים מרכזיים במהלך החיים:

פנסיית זקנה:

בהגיעם לגיל פרישה יקבלו העמיתים המבוטחים בקרן הפנסיה פנסיית זקנה לכל החיים. במקרה מוות מוקדם, חלילה, יקבלו יורשי הנפטר תשלומים מהקרן בהתאם למסלול הפרישה בו בחר העמית, טרם צאתו לגמלאות.

פנסיית נכות:
במקרה אובדן כושר עבודה של העמית עקב מחלה או תאונה-  תשולם הקרן החל מתום תקופת ההמתנה. בתקופה בה יקבל העמית פנסיית נכות, ישוחרר מהמשך התשלומים השוטפים לקרן וזכויותיו ימשיכו להיצבר עד חזרתו לעבודה.

פנסיית שארים:
במקרה מותו של העמית, חו”ח , תשלם הקרן פנסיה חודשית לשאיריו, לאלמנה לכל חייה ולילדים עד שהגיע האחרון שבהם לגיל 21.

פנסיית השאירים החודשית נועדה לתת בידי המשפחה אפשרות לשמור על רמת החיים אליה הורגלה, גם לאחר מותו של העמית.

בש.מ ליברזון נדאג להתאים את הפנסיה לצרכים שלכם, כך שתקבלו את הכיסוי המושלם והמשתלם ביותר